Bulksprängämne

Anfo

Emulsion

 

 

 

 

 

 

Anfo och Emulsion

EPC Sverige har sin produktion i Hugelsta, strax utanför Eskilstuna. Här har vi två olika produktionslinjer.

Anfo tillverkas i två varianter, varav den ena är mer vattenbeständig än den andra. Varunamnet är Kimanol och Kimanol WR, som finns i följande säckalternativ: 25 kg, 400 kg och 800 kg.

Flytande emulsion är den andra produktionslinan där det tillverkas såväl ovanjords- och underjordsmatris.