Booster

BP Booster

BP Booster är en Primer/Booster avsedd för sprängning ovan jord. Den har ett högt energiinnehåll samt hög detonationshastighet och därmed högt detonationstryck. BP Booster är utrustad med ett centrumhål för att den lätt skall kunna firas ner i borrhålet. I botten finns ett skyddat läge för sprängkapseln omgivet av sprängkapselkänsligt sprängämne. BP Booster är anpassad för att ge en säker initiering med sprängkapsel nr. 8 och kan användas för stötvågssprängkapslar, elektriska och elektroniska sprängkapslar. Vid användning av elektriska och elektroniska sprängkapslar skall extra vikt läggas vid fixering av sprängkapseln då metalledare inte har någon inbyggd fjäderverkan.

Aktuella priser finns att hämta i prislistan.

Vi säljer även Minibooster MB-20 som är en förstärkningsladdning utan sprängkapsel. Varje patron innehåller 20 gram NEQ.

PDF fil: Produktblad kommer inom kort. 
PDF fil: SDB BP Booster
PDF fil: SDB Minibooster MB-20