Detonerande stubin

Nitrocord

Nitrocord är en detonerande stubin (pentylstubin) för användning till förspräckning, slätsprängning och till blockstenssprängning där höga krav ställs på slutkontur. För att förhindra att spill av pentyl och att fukt tränger in i oskyddade ändar bör stubinändarna tejpas efter kapning. Fuktig pentyl har låg känslighet och avbrott i detonationen kan inträffa.

Aktuella priser finns att hämta i prislistan.

PDF fil: Produktblad kommer inom kort.
PDF fil: SDB Nitrocord