Dynamit

Poladyn

Poladyn är ett NG-sprängämne som kan användas såväl ovan- som underjord. Den utveckling som har skett på denna typ av sprängämnen har möjliggjort att giftiga komponenter så som DNT och TNT exkluderats ur produkten och ersatts av mer miljövänliga komponenter. Poladyn kan användas i alla typer av sprängarbeten och har utmärkta egenskaper för att användas under blöta förhållanden.

Aktuella priser finns att hämta i prislistan.

PDF fil: Produktblad kommer inom kort 
PDF fil: SDB Poladyn/Ergodyn

Vi arrangerar även direktleveranser från Polen med Poladyn, Ergodyn, Emulinit, Nitrodet och Nitrocord produkter. Det gäller dock endast fulla lastbilar (16 ton NEQ).