Emulsionssprängämne

Exem

Exem tillverkas av EPC France som är en del av EPC Groupe.

Se produktblad för tekniska specifikationer.
Aktuella priser finns att hämta i prislistan.

PDF fil: Produktblad Exem
PDF fil: SDB Exem
PDF fil: Produktblad Emulinit
PDF fil: SDB Emulinit