Elektriska sprängkapslar

Nitrodet

Nitrodet VA, klass 3 Elsprängkapslar, är ett tändsystem som kan användas för att initiera alla sprängkapselkänsliga sprängämnen. Den levereras med en plasthylsa för snabbt och enkelt kopplings arbete. Nitrodet VA levereras standard förpackade i 1.4S, vilket innebär att samlastning kan ske med sprängämnen i klass 1.1D.

Se produktblad för tekniska specifikationer.
Aktuella priser finns att hämta i prislistan.

PDF fil: Produktblad Nitrodet
PDF fil: SDB Nitrodet