Verksamheten

EPC Sverige AB är sedan augusti 2006 en del av den franska koncernen EPC groupe. EPC som bildades 1893 ägs fortfarande av grundarfamiljen, sysselsätter mer än 2100 personer och merparten av omsättningen på 2,5 miljarder omfattas av tillverkning och leverans av civila sprängämnen.

EPC Sverige AB har huvudkontoret och produktionscenter i Hugelsta, Eskilstuna med depåer i: Björkdal (Skellefteå), Brattby (Umeå), Torpshammar, Göteborg och Boalt. Lagerplatser finns även i Härnösand och Sundsvall. Läs mer om våra depåer under respektive region.

EPC Sverige AB:s verksamhet omfattar idag produktion av ANFO, flytande emulsionssprängämne samt specialprodukten Safe T Cut. Vi har ett antal bulktruckar runt om i landet som vi själva kan ladda emulsionssprängämne ifrån direkt i borrhål (Multiblend-systemet). Vår personal har lång erfarenhet av laddning med bulksprängämne och god förmåga att anpassa laddningen efter kundens önskemål.

EPC Sverige AB har ett utbrett nätverk runt om i Sverige för att distribuera och tillhandahålla sprängämnen och relaterade tjänster, genom egna magasin och återförsäljare. EPC Sverige AB har långvarig erfarenhet av transport och leverans av farligt gods.