Björkdal - Sverige Norr

Ungefär 4 mil nordväst om Skellefteå ligger Björkdalsgruvan. Där har EPC Sverige AB sin nordligaste depå med en laddbil som enbart arbetar vid gruvan. Vid laddningar utanför gruvan så är det vår Multiblend bil i Umeå som assisterar.

Ansvarig Sverige Norr: Mattias Dahlqvist, 070-396 55 07