Härnösand- Sverige Mitt

Härnösand tillhör region Mitt som tillsammans med Sundsvall och Torpshammar betjänas av en laddbil som utför Multiblend laddningar. Vid större laddningar hämtas laddbilar från våra stationer i Umeå eller Eskilstuna beroende på arbetsplatsens läge. Varje depå i region Mitt har ett eget lager vilket gör att man kan hämta sina varor eller få dem utkörda.

Ansvarig Sverige Mitt: Mattias Larsson, 073-505 00 34